’ Jeg har bi­dra­get til so­ber og sund sport’

BT - - SPORTEN - FÅ SVAR Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Bjar­ne Ri­is er med på, at et even­tu­elt co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten vil bli­ve mødt af man­ge for­skel­li­ge hold­nin­ger. Selv me­ner han, at han har me­get at bi­dra­ge med.

I we­e­ken­den sag­de præ­si­den­ten for den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, Bri­an Cook­son, at han ik­ke vil­le bry­de sig om at se Ri­is ven­de tilbage.

» Jeg tror, at al­le hold el­ler sponso­rer, som måt­te over­ve­je et sam­ar­bej­de med Ri­is, bør væ­re ek­stremt for­sig­ti­ge, « sag­de Cook­son til BT i we­e­ken­den.

UCI- præ­si­dent Bri­an Cook­son me­ner ik­ke, at det vil væ­re godt, hvis Bjar­ne Ri­is ven­der tilbage til cy­kel­spor­ten.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.