ET

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 7. JULI 2015

Tour de Fran­ces løbs­di­rek­tør, Chri­sti­an Pr­ud­hom­me, for­sø­ger at få fel­tet til at stop­pe ef­ter det store styrt ved Côte de Bo­hi­s­sau. Be­slut­nin­gen om at neut­ra­li­se­re lø­bet var kon­tro­ver­si­el og fik de i for­vej­en hårdtspænd­te ner­ver op i det rø­de felt hos fle­re ryt­te­re. Fo­to: AFP/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.