FROO­ME

BT - - SPORTEN -

CHRIS FROO­ME OG

Team Sky skal for­sø­ge at hol­de sid­ste års trau­me ud i strakt arm, men al­le ved, at Froo­me er den dår­lig­ste tek­ni­ker af de fi re klas­se­ments­fa­vo­rit­ter. Det er som om den lang­lem­me­de krop med de strit­ten­de al­bu­er og knap­penåls­ho­ve­det på sned ba­re ik­ke spil­ler i de om­gi­vel­ser, som ven­ter ryt­ter­ne i dag.

Sky har ud­ta­get ryt­te­re som Ian Stan­nard, Ge­raint Tho­mas og Luke Rowe i rol­len som skyt­seng­le og bed­re as­si­stan­ce får Chris Froo­me ik­ke, og det af­spej­ler me­get godt, at bos­sen Da­ve Brails­ford er klar over, at det især er på Tou­rens før­ste etaper, at Froo­me får brug for hjælp. Især Rowe har det, der skal til på bro­sten­se­ta­pen, og det er nok især der­for, at den 25- åri­ge bri­te får de­but i det fran­ske løb. Han er emi­nent i for­års­klas­si­ker­ne og blev blandt an­det num­mer ot­te i Pa­ris- Rou­baix.

Team Sky har et godt kol­lek­tiv med fem bri­ter på hol­det og en au­stra­li­er i Ri­chie Porte, og det kan bli­ve vig­tigt med en sam­men­tøm­ret en­hed, hvis kap­ta­j­nen skal sik­kert i mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.