Så­dan gik det sid­ste år

BT - - SPORTEN -

HU­SKER DU BRO­STEN­SE­TA­PEN

sid­ste år? I 2014 ud­gik Chris Froo­me på en lig­nen­de bro­sten­se­ta­pe som den, vi får at se i dag. Godt nok nå­e­de Froo­me al­drig at kø­re på pa­veér­ne og ud­gik der­med ik­ke som en di­rek­te kon­se­kvens af bro­ste­ne­ne, men en højspændt nervø­si­tet i fel­tet kom­bi­ne­ret med et glat fø­re var alt ri­ge­ligt til at få Chris Froo­me i as­fal­ten. Eft er sit an­det sty rt på eta­pen ud­gik den ke­ny­ansk­fød­te bri­te med en bræk­ket hånd.

Dan­ske Lars Bak sty rte­de og­så i det nord­li­ge Frankrig, da han mi­sti­me­de et sving, og ryt­ter­ne lå nær­mest me­re ned, end de sad på sad­len.

Lars Boom, der i år kø­rer for Asta­na, vandt eta­pen for­an hol­læn­de­rens nye hold­kam­me­ra­ter Jakob Fuglsang og Vin­cen­zo Ni­ba­li. Tekst: Mads Kind­berg Ni­el­sen/ Las­se Vø­ge

Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.