NI­BA­LI

BT - - SPORTEN -

VIN­CEN­ZO NI­BA­LI ER

uden tvivl den af de fi re fa­vo­rit­ter, der be­fi nder sig al­ler­bedst på de kan­te­de bro­sten. Som så man­ge ita­li­en­ske ryt­te­re er Ni­ba­li en frem­ra­gen­de tek­ni­ker, og det kom­mer ham utvivl­s­omt til go­de, når fel­tet i dag ram­mer det usta­bi­le un­der­lag.

Sid­ste år grund­lag­de han sin sam­le­de sejr på net­op bro­ste­ne­ne, hvor han sam­men med Jakob Fuglsang og Lars Boom - de tre ud­gjor­de eta­pens top tre - fi k fel­tet til at eks­plo­de­re og sat­te kon­kur­ren­ter­ne på plads på en dag, hvor et heft igt uvejr gjor­de ste­ne­ne glat­te som is. Det kom­mer næp­pe til at reg­ne i dag, og der­for bli­ver eta­pen næp­pe li­ge så ud­slags­gi­ven­de som sid­ste år. Men

Ni­ba­li vil uden tvivl kø­re på ren po­si­tiv pro­gram­me­ring og med den au­to­ri­tet, som han al­tid ge­bær­der sig med i van­ske­ligt ter­ræn. At den stol­te si­ci­li­a­ner og­så skal ud og jag­te se­kun­der - eft er at han i søndagens si­de­vind mi­ste­de næ­sten halvan­det mi­nut til Al­ber­to Con­ta­dor og Chris Froo­me - be­ty der ba­re, at bis­sen og­så er sku­et på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.