1,42

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er blot 2- 1 i den før­ste kamp er Pyu­nik en anel­se pres­se­de før re­tur­kam­pen i San Marino, men de var to­talt over­leg­ne i den før­ste kamp og det var kun på grund af en sand per­leræk­ke af brænd­te chan­cer fra Pyu­niks si­de, at der over­ho­ve­det er spæn­ding i kam­pen - og oveni score­de Folgore så på de­res ene­ste for­søg på mål eft er et hjør­ne­s­park. Den smal­le sejr be­ty der dog, at Pyu­nik ik­ke kan ta­ge let på den­ne re­tur­kamp, og un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der skal der væ­re klar klas­se­for­skel på de to mand­ska­ber. Stol på gæ­ster­ne fra Ar­me­ni­en.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.