3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På et mål i over­ti­den, fi k The New Saints et godt ud­gangs­punkt in­den den­ne re­tur­kamp med en sejr på 2- 1. Al­li­ge­vel sy­nes der at væ­re vær­di på gæ­ster­ne fra Færø­er­ne. Det var en for­holds­vis li­ge kamp i Tórs­havn, og det be­ty der alt­så, at The New Saints er vi­de­re med blot uaf­gjort el­ler og­så et smalt ne­der­lag, hvil­ket alt an­det li­ge bør væ­re et godt ud­gangs­punkt for det­te spil. Der­til kom­mer, at det færø­ske sæ­son kø­rer for fuld ud­blæs­ning, mens den wa­li­si­ske først star­ter om halvan­den må­ned, så kamp­for­men bør væ­re bed­re hos B36.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.