2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De to hold spil­le­de en ke­de­lig kamp imod hin­an­den i Gi­bral­tar, og det er svært at se, hvor­for re­tur­kam­pen skul­le bli­ve så væ­sent­ligt me­get me­re un­der­hol­den­de. Eft er 0- 0 i den før­ste kamp vil beg­ge hold na­tur­lig­vis væ­re ban­ge for at la­ve fejl - spe­ci­elt for FC San­ta Co­lo­ma vil et mål imod væ­re lidt af en ka­ta­stro­fe - hvor­for man alt an­det li­ge må for­ven­te to hold, der kom­mer af­ven­ten­de til op­ga­ven. Oveni er der me­get varmt i An­dor­ra i dis­se da­ge - der for­ven­tes op imod 30 gra­der ved kamp­start, hvil­ket og­så bur­de gi­ve lavt tem­po og der­af få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.