Det sag­de Støj­berg

BT - - NYHEDER -

Vi la­ver en op­stram­ning på asy­l­om­rå­det, der gæl­der fra på fre­dag. Virk­nin­gen bli­ver, at der kom­mer fær­re asylan­sø­ge­re til Dan­mark. For vi skal hjæl­pe folk, der er i nød, men vi skal og­så kun­ne føl­ge med, og det kan vi ik­ke nu. Det her er et strak­sind­greb, og se­ne­re kom­mer de an­dre ele­men­ter Der er do­ku­men- ta­tion for, at op­holds­vil­kår be­ty der no­get. Jeg tror og­så, at sel­ve ydel­sen, pen­ge­ne, du står med i hån­den, be­ty der no­get. For ny­lig sag­de en asylan­sø­ger i Jyl­lands- Po­sten, at hvis han vid­ste, ydel­sen blev sat ned, var han ta­get til Sve­ri­ge i ste­det Kon­tant­hjæl­pen ned­sæt­tes, så en­li­ge uden børn vil mod­ta­ge knap 6.000 kr. om må­ne­den før skat, mod godt 11.000 kr. i dag. Kil­de: DR2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.