Dilem­ma­et om Græken­land

BT - - DEBAT -

Dilem­ma­er­ne er ind­ly­sen­de: Det vil væ­re stærkt pro­ble­ma­tisk at slæk­ke på re­form­kra­ve­ne til den græ­ske re­ge­ring og der­med be­løn­ne dens uansvar­li­ge ad­færd (...) Og det vil væ­re en stærkt uøn­ske­lig si­tu­a­tion med et græsk kol­laps og en even­tu­el ud­træ­den af eu­ro­en med al­le de bå­de øko­no­mi­ske og sik­ker­heds­po­li­ti­ske im­pli­ka­tio­ner, det kan ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.