Et nej er et nej

BT - - DEBAT -

Langt hen ad vej­en er Græken­lands øko­no­mi­ske derou­te ik­ke re­sul­ta­tet af kre­di­to­rer­ne krav, men af at skift en­de re­ge­rin­ger be­vidst har und­ladt at fø­re den aft al­te po­li­tik (...) En så­dan ad­færd skal ik­ke be­løn­nes, men må ha­ve kla­re kon­se­kven­ser – i det­te til­fæl­de et promp­te far­vel til eu­ro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.