Skjult el- skat ko

BT - - NYHEDER - 6.555 10.009 6.932 7.519 27.513 16.943 41.604 5.217 18.453 4.925 9.100 10.049 9.528 42.063 12.749 4.255 14.962 3.831 4.348 38.982 5.011 5.669 6.124 3.015 5.074 6.978 8.388 10.504 14.331 9.669 9.238 8.535 5.810 6.462 6.555

PSO- AF­GIFT

En an­den af­gift , som ty nger dan­sker­nes pen­ge­pung, er PSO- af­gift en, som er en tvun­gen post på el­reg­nin­gen. Pen­ge­ne går til at sik­re grøn om­stil­ling til blandt an­det vind­møl­le­e­ner­gi.

Det er den selv­stæn­di­ge of­fent­li­ge virk­som­hed Ener­gi­net, der ad­mi­ni­stre­rer de pen­ge, der kræ­ves ind. Og her for­tæl­ler økonom Len­nart Da­hlquist, at den se­ne­ste prog­no­se vi­ser, at der i 2015 vil bli­ve opkræ­vet PSOta­riff er for 7,1 mil­li­ar­der kro­ner. I 2014 blev der opkræ­vet for 6,9 mil­li­ar­der kro­ner. Til sam­men­lig­ning be­tal­te elkun­der­ne ’ kun’ 2,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2011. Alt­så har dan­ske el- kun­der lagt ryg til en in­di­rek­te skat­testig­ning på 4,5 mil­li­ar­der kro­ner i 2015 sam­men­lig­net med 2011.

I kro­ner og øre be­ty­der det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.