Dansk dreng fryg­tes druk­net i Frankrig

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen og Ma­ria Christine Mad­sen to­th@ bt. dk, ma­ma@ bt. dk

10 dyk­ke­re og det lo­ka­le brand­væ­sen har si­den i for­gårs ledt ef­ter en 11årig dansk dreng i en sø i Frankrig. Dren­gen har væ-

ret for­s­vun­det, si­den han faldt over bord fra en vand­cy­kel, skri­ver fle­re fran­ske me­di­er. Det ske­te om­kring klok­ken 16.30 i for­gårs i den syd­fran­ske sø Lac de Saint- Cas­si­en tæt på Can­nes. Hvad der er sket i for­bin­del­se med, at den dan­ske dreng faldt over bord, er ik­ke fast­slå­et, men tals­man­den for det fran­ske lo­kal­po­li­ti si­ger til den fran­ske avis Var- Martin, at dren­gen mu­lig­vis har slå­et ho­ve­d­et i for­bin­del­se med fal­det, som ske­te midt ude på den 160 me­ter bre­de sø.

Nye me­to­der

Si­den mandag ef­ter­mid­dag har de 10 dyk­ke­re og det lo­ka­le brand­væ­sen søgt ef­ter dren­gen i den 20- 30 me­ter dybe sø uden held. De af­brød ef­ter­søg­nin­gen om af­te­nen, men var i gang igen i går. Her for­søg­te de via en so­n­ar­båd at fort­sæt­te ar­bej­det, som be- svær­lig­gø­res af uklart vand og bøl­ger.

Po­li­ti­et vil i dag for­sø­ge sig med an­dre me­to­der for at fin­de dren­gen. Den ef­ter­søg­te dreng er på fe­rie i om­rå­det med sin fa­mi­lie på fem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.