KRAFT GEN­NEM

I en cy­kel­ver­den, hvor fan­ta­si og im­pro­vi­sa­tion har tran­ge kår, er selv Tour- kongerne af­hæn­gi­ge af sam­men­hængs­kraft. På de nord­fran­ske bro­sten tog Chris Froo­me et vig­tigt skridt mod Tour- tro­nen, selv om han mi­ste­de den gu­le trø­je til en vel­kø­ren­de, tysk

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

ONS­DAG 8. JULI 2015

Chris Froo­me ( i gult) og To­ny Martin ( th.) dre­jer rundt i svin­get for­an Al­ber­to Con­ta­dor på næst­sid­ste pavé- styk­ke ved Saint- Au­bert cir­ka 20 ki­lo­me­ter fra må­let i Cam­brai. Da ry­ste­tu­ren hen over bro­ste­ne­ne var over­stå­et, stod net­op Froo­me og Martin tilbage som da­gens store vin­de­re. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.