Eks­pert- panelet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chris Evert Tra­cy Austin Mats Wilan­der

Født: 21. de­cem­ber 1954 Har vun­det 18 Grand Slam- tit­ler i da­mesing­le og ero­bre­de før­ste gang ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads i 1975. Ar­bej­der un­der Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen som eks­pert­kom­men­ta­tor for den ame­ri­kan­ske tv- ka­nal ESPN. Født: 12. de­cem­ber 1962 Har vun­det to Grand Slam- tit­ler i da­mesing­le og ero­bre­de før­ste gang ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads i 1980. Ar­bej­der un­der Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen som eks­pert­kom­men­ta­tor på den en­gel­ske tv- ka­nal BBC. Født: 22. au­gust 1964 Har vun­det syv Grand Slam- tit­ler i her­re­sing­le og ero­bre­de før­ste gang ver­dens­rang­li­stens før­ste­plads i 1988. Er til dag­lig an­sat på tv- ka­na­len Eu­rosport, men ar­bej­der un­der Grand Slam- tur­ne­rin­gen på den in­ter­ne tv- ka­nal ’ Li­ve Wim­b­ledon’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.