Lad­bro­kes luk­ker i Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var den mest ag­gres­si­ve book­ma­ker i kam­pen for at få op­hæ­vet Dan­ske Spils mo­nopol.

Men i de sid­ste par år har der væ­ret me­get stille i Dan­mark fra Lad­bro­kes’ si­de – og nu er det helt slut.

I en mail til sel­ska­bets dan­ske kun­der i går op­ly­ste man nem­lig, at man luk­ker i Dan­mark med om­gå­en­de ef­fekt, og at man der­for hver­ken læn­ge­re kan op­ret­te kon­to el­ler sæt­te spil hos Lad­bro­kes.

Man har hel­ler ik­ke spe­ci­elt lang tid til at få hæ­vet sit in­de­stå­en­de hos Lad­bro­kes. Så­le­des skal in­de­stå­en­de hæ­ves se­ne­st 31. juli iføl­ge mai­len, og der­med slut­ter en æra i sports­bet­ting i Dan­mark, for Lad­bro­kes var for år tilbage en af de store ak­tø­rer på mar­ke­det.

Blandt an­det åb­ne­de man og­så en spil­lecafé på Rå­d­hus­plad­sen og lan­ce­re­de fl ere store kampag­ner.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.