FAR­VEL TIL FOL­KE­TIN­GET

DET BED­STE VED AT FOR­LA­DE BOR­GEN?

BT - - DEBAT -

Jeg glæ­der mig til, at jeg ik­ke hver ene­ste dag skal læg­ge ma­keup. Hvis jeg som fol­ke­tings­po­li­ti­ker en dag ik­ke gjor­de det, så var der 100 men­ne­sker, der spurg­te mig, om jeg var syg. Det glæ­der jeg mig helt vildt til at slip­pe for. Helt grund­læg­gen­de ser jeg frem til, at jeg kan spi­se mor­gen­mad med mi­ne børn, uden at te­le­fo­nen rin­ger fem gan­ge. Og så glæ­der jeg mig til, at jeg ik­ke har en ar­bejds­u­ge på 70 ti­mer

ÖZLEM CEKIC ( SF) Blev ik­ke gen­valgt til Fol­ke­tin­get. Med­lems­pe­ri­o­de: 2007- 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.