Er­stat­ning ef­ter jagt på ter­r­or­mistænkt

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det fik de gu­le bre­aking­b­jæl­ker til at lø­be henover tv- skær­me­ne i fle­re ti­mer, da Kø­ben­havns Po­li­ti sid­ste år ind­led­te en men­ne­skej­agt på en per­son, der hav­de ud­vist en ’ aty­pisk ad­færd’ i S- to­get.

Nu har den un­ge ho­ved­per­son, Ali­siv Ce­ran, få­et til­delt en er­stat­ning på 35.000 kro­ner for ube­ret­ti­get mi­stan­ke ef­ter rets­plej­e­lovens reg­ler. For i vir­ke­lig­he­den var han ba­re en nervøs stu­de­ren­de på vej til ek­sa­men.

Det var et kvin­de­ligt vid­ne, der for­veks­le­de den un­ge mands hø­re­te­le­fo­ner med en bom­be­lig­nen­de gen­stand, og da Ali­siv Ce­ran sam­ti­dig sad og for­be­red­te sin ek­sa­men ved at læ­se i en bog om ter­ror, kon­tak­te­de kvin­den po­li­ti­et.

Er­stat­ning til Ali­siv Ce­ran ef­ter men­ne­skej­agt.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.