15

BT - - NYHEDER -

PCT. FLE­RE JOB blev der slå­et op i før­ste hal­vår af 2015 i for­hold til sam­me pe­ri­o­de i 2014. I alt blev der slå­et 25.000 nye stil­lin­ger op i bå­de maj og ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.