Jess Thorup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Har Jess Thorup in­ter­na­tio­nal er­fa­ring? Ja, det har han vel egent­lig med et U21- EM og en kva­li­fi ka­tion til slut­run­den i ny­lig erin­dring. Se­mi­fi na­le­plad­sen ved net­op EM og den der­til­hø­ren­de OL- bil­let tæl­ler på po­si­tivsi­den for Thorup, der har en for­del ved at ar­bej­de med DBUs spil­lestil til dag­lig. Som klub­træ­ner vandt han DBU Po­ka­len med Es­b­jerg, og un­der EM vi­ste fyn­bo­en, der er højt ag­tet i uni­o­nen, og­så loven­de le­de­r­e­gen­ska­ber.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.