Glen Rid­ders­holm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rid­ders­holm, der er uden job ef­ter op­si­gel­sen i FC Midtjylland, har re­sul­ta­ter­ne på sin si­de. Et dansk mester­skab frisk i erin­drin­gen er ik­ke no­gen dår­lig ting. Spil­fi­lo­so­fi­en har den tid­li­ge­re U17- land­stræ­ner og­så, men den in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring sæt­ter ham skak­mat. Et par kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til Eu­ro­pa League ræk­ker gan­ske en­kelt ik­ke langt nok.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.