Fedt­spil om Irak

BT - - DEBAT -

Irak- kom­mis­sio­nen var alt for ty­de­ligt tænkt som en eft erta­ck­ling af An­ders Fogh Ras­mus­sen. De rø­de par­ti­er har al­drig til­gi­vet ham, at han vandt mag­ten i 2001 og do­mi­ne­re­de dem så eft er­tryk­ke­ligt. Men de­bat­ten om kri­gen, og hvad vi kan læ­re af den, er alt for vig­tig til at bli­ve in­stru­men­ta­li­se­ret og tri­vi­a­li­se­ret i en småtskå­ren Chri­sti­ans­borg- hver­dag.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.