Min­des sin dø­de bror

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SORG

På bil­le­det smi­ler de to mænd til ka­me­ra­et. Med kra­ge­tæ­er om øj­ne­ne og med det sam­me grås­præng­te hår. Men al­drig me­re kan de to brød­re smi­le til hin­an­den.

På et split­se­kund blev Pe­ter Jor­gen­sens liv vendt på ho­ve­d­et i we­e­ken­den, da po­li­ti­et ban­ke­de på hans dør i Fre­eport, Mai­ne, og for­tal­te ham en ubær­lig hi­sto­rie. En hi­sto­rie om, hvor­dan hans dansk- fød­te far først hav­de skudt Pe­ter Jor­gen­sens bror, si­den hans mor og til sidst sig selv.

End­nu har Pe­ter Jor­gen­sen for­holdt sig tavs sig om fa­mi­lie­tra­ge­di­en. Men på Fa­ce­book har han valgt at min­des sin af­dø­de bror, 40- åri­ge Eric Jor­gen­sen, ved at skif­te sit pro­fil­bil­le­de ud med et bil­le­de, hvor de to smi­len­de står si­de om si­de.

På Fa­ce­book sør­ger ven­ner og be­kend­te til fa­mi­li­en over tra­ge­di­en, mens de for­sø­ger at støt­te Pe­ter Jor­gen­sen.

’ Pe­ter, vi fø­ler med dig i den­ne hår­de tid. Vi er så ke­de af dit tab, og jeg ved, at ord ik­ke kan ind­fan­ge det el­ler he­le det, men du skal vi­de, at du er i vo­res tan­ker,’ skri­ver en ven på Pe­ter Jor­gen­sens Fa­ce­book- væg un­der bil­le­det af de to brød­re.

En an­den skri­ver:

’ I to hav­de de stør­ste og bed­ste smil,’ mens en tred­je skri­ver:

’ Eric ly­ste et­hvert rum, han trå­d­te ind i, op. Jeg er så ked af det, Pe­te.’

End­nu har Pe­ter Jor­gen­sen ( th) for­holdt sig tavs sig om fa­mi­lie­tra­ge­di­en. Men på Fa­ce­book har han valgt at min­des sin af­dø­de bror, 40- åri­ge Eric Jør­gen­sen, ved at skif­te sit pro­fil­bil­le­de ud med et bil­le­de, hvor de to smi­len­de står si­de om si­de. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.