Nd ko­ne og søn?

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 9. JULI 2015

Po­li­ti­et fandt li­get af 40- åri­ge Eric Jor­gen­sen lør­dag i køk­ke­net i sit hjem her på Montg­o­me­ry Ro­ad i Boo­t­h­bay Har­bor. Po­li­ti­et var kørt til hans adres­se for at ori­en­te­re om fun­det af hans af­dø­de for­æl­dre. Fa­de­ren hav­de skudt først Eric, så sin ko­ne Ca­rol og ef­ter­føl­gen­de sig selv. Fo­to: Get­ty Ima­ges

40- årig Eric Jor­gen­sen ar­bej­de­de på Cat­he­ri­ne McAu­ley High School i Port­land. I we­e­ken­den blev han skudt og dræbt af sin dansk- ame­ri­kan­ske far, Svend Jor­gen­sen, før fa­de­ren og­så skød sin hu­stru, Ca­rol Jor­gen­sen, 75 ( bil­le­det ne­den­for) og til sidst sig selv. Fo­to: Cat­he­ri­ne McAu­ley High School og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.