Brandstif­ter skal i fængsel

BT - - NYHEDER -

Ved Ret­ten i Glo­strup er en 18- årig mand ble­vet idømt et års ube­tin­get fængsel for en ræk­ke på­sat­te bran­de i bo­lig­om­rå­der. Det for­tæl­ler an­kla­ger ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti Hen­rik Pe­der­sen.

» Han har på­sat tre bran­de i sam­me bo­lig­om­rå­de i Bal­lerup i fe­bru­ar 2013. I to op­gan­ge sat­te han ild til to po­st­kas­ser, og i en op­gang sat­te han ild til en bar­ne­vogn, « si­ger han.

Året ef­ter var den gal igen. I maj 2014 sat­te han ild til fle­re bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.