Tre års fængsel til Ber­lusco­ni

BT - - NYHEDER - Sil­vio Ber­losco­ni.

Den tid­li­ge­re ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Sil­vio Ber­lusco­ni er fun­det skyl­dig i en kor­rup­tions­sag fra 2006, hvor han har be­stuk­ket en se­na­tor i et for­søg på at væl­te den da­væ­ren­de cen­trumven­stre re­ge­ring. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters har en sy­di­ta­li­ensk dom­stol idømt ham tre års fængsel og har for­budt ham at kom­me i et­hvert of­fent­ligt kon­tor i lan­det de næ­ste fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.