’’

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Jeg­b­jærg Ni­el­sen, Dan­ske Bank

Når vi ser mar­ke­det re­a­ge­re på den her må­de, er der al­tid grund til at tæn­de den rø­de lam­pe

Dan­ske Bank- øko­no­mens vur­de­ring af den ak­tu­el­le kri­se i Ki­na er dog og­så, at bo­lig­mar­ke­det re­elt set har stør­re be­tyd­ning for den ki­ne­si­ske øko­no­mi end ak­tie­mar­ke­det. Det er un­der en fem­te­del af de ki­ne­si­ske hus­hold­nin­ger, der har ak­tier, mens næ­sten al­le hus­hold­nin­ger ejer de­res egen bo­lig. Og ef­ter en pe­rio-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.