For­før­en­de vam­py­rwestern

BT - - KULTUR - Lou­i­se Kid­de Saut­ved lks@ ber­ling­s­ke. dk

FILM

’ A Girl Wal­ks Ho­me...’ GYSER **** **

Iransk- ame­ri­kan­ske Ana Lily Amir­pour har med ’ A Girl Wal­ks Ho­me Alo­ne at Night’ be­gå­et, hvad der er ble­vet kaldt ’ ver­dens før­ste iran­ske vam­py­rwestern’.

Op­ta­get i USA, men ind­spil­let på far­si, med et bå­de vi­den­de og dril­len­de fi lm­s­prog, der myl­drer med re­fe­ren­cer til alt fra Mur­nau til Ta­ran­ti­no – og ik­ke mindst Jim Jar­musch, hvis sørg­mo­di­ge enspæn­de­re i bog­sta­ve­lig­ste for­stand har få­et ek­stra bid i for­tæl­lin­gen om spøgelsesbyen Bad Ci­ty, hvor enspæn­de­ren Arash, en iransk Ja­mes De­an, mø­der en mystisk pi­ge i nat­ten – der vi­ser sig at ha­ve en en­dog me­get mørk skyg­ge­si­de. Li­ge­ne ho­ber sig op, men hvad be­ty­der det he­le egent­lig?

Det er op til os der­u­de i mør­ket, for ’ A Girl Wal­ks Ho­me Alo­ne at Night’ er ik­ke en plot­tung for­tæl­ling, men le­ver i høj grad på sit smuk­ke sort- hvi­de look, de stem­nings­mæt­te­de sce­ner og Ana Lily Amir­pours im­po­ne­ren­de ev­ne til at jong­le­re med et hav af gen­rer på en gang, uden at re­sul­ta­tet fø­les ujævnt.

Tvær­ti­mod er det he­le forjæt­ten­de mystisk, cool, rø­ren­de, sjovt og uhyg­ge­ligt. En men­tal spej­ling af længsel og en­som­hed og en uhy­re stilsik­ker de­but fra Amir­pour, der bli­ver in­ter­es­sant at føl­ge frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.