Frem­ra­gen­de go­th- gys

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

HBO- TV- SE­RIE

’ Pen­ny Dre­ad­ful 2’ GYSER- SE­RIE ***** *

Hvis du ik­ke al­le­re­de har set den­ne ame­ri­kan­ske gyser- se­rie på HBO Nor­dic, så kan du godt glæ­de dig. Nu er samt­li­ge ty­ve af­snit i bå­de før­ste og an­den sæ­son nem­lig klar til bin­ge- fest.

Hi­sto­ri­en med Eva Gre­en, Josh Har­nett og Ti­mo­t­hy Dalt­on i ho­ved­rol­ler­ne ud­spil­ler sig i det vi­cto­ri­an­ske Lon­don i det 19. år­hund­re­de. I an­den sæ­son er det Mi­nas ( Eva Gre­en) di­a­bol­ske for­tid, der fo­ku­se­res på.

Klas­sisk per­son­gal­le­ri

Og med en sans for de mest skræm­men­de de­tal­jer og for­fæ­de­risk smuk­ke vi­cto­ri­an­ske by­s­ce­ner brin­ger se­ri­ens ska­be­re os helt tæt på bå­de det on­de og det go­de i al­le­ry­der­ste po­tens.

Per­son­gal­le­ri­et tæl­ler klas­si­ske per­so­ner fra klas­si­ske for­tæl­lin­ger som ’ Fran­kenste­in’, ’ Dra­cu­la’ og ’ Do­ri­an Grey’. Og eft er en lidt lang­som ind­led­ning bli­ver an­den sæ­son snart mindst li­ge så dran­gen­de og fa­sci­ne­ren­de som sæ­son 1. ’ Pen­ny Dre­ad­ful’,

HBO Nor­dic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.