Gasquet i se­mi­fi­na­le ef­ter ma­ra­ton­dyst

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

DEN NY­KÅ­RE­DE

French Open­me­ster, Sta­nislas Wawrinka fra Schweiz, er over­ra­sken­de ude af det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring. Ef­ter en dra­ma­tisk og vel­spil­let fem- sæts- gyser tab­te den fjer­de- se­e­de­de schweizer 4- 6, 6- 4, 6- 3, 4- 6, 9- 11 til fransk­man­den Ri­chard Gasquet ( se­e­det 21).

» Jeg er stolt over min præ­sta­tion. Men jeg måt­te vir­ke­lig figh­te for sa­gen, « sag­de Ri­chard Gasquet ef­ter kam­pen.

Han skal i mor­gen­da­gens se­mi­fi­na­le mø­de Novak Djoko­vic. På Wim­b­ledon- an­læg­gets Cen­tre Court vandt den ser­bi­ske ver­dens­rang­li­ste- et­ter, der er for­sva­ren­de me­ster i Wim­b­ledon, 6- 4, 6- 4, 6- 4 over sid­ste års US Open- vin­der, Ma­rin Ci­lic.

» Jeg sy­nes, min præ­sta­tion var so­lid og tak­tisk bed­re end i fo­re­gå­en­de run­de mod Kevin An­der­s­son, « sag­de Djoko­vic ef­ter kam­pen.

I den an­den se­mi­fi­na­le i mor­gen mø­des Ro­ger Fe­de­rer og An­dy Mur­ray.

Ro­ger Fe­de­rer ( se­e­det 2) gjor­de kort pro­ces mod fransk­man­den Gil­les Si­mon ( se­e­det 12) ved at vin­de 6- 3, 7- 5, 6- 2 på blot 94 mi­nut­ter.

» Det var ik­ke nemt i dag. Det blæ­ste en del der­u­de, « sag­de Ro­ger Fe­de­rer, der ik­ke har vun­det Wim­b­ledon- tit­len, si­den han i 2012 fi­na­le­be­sej­re­de Mur­ray. Nu er der lagt op til et re­van­che­op­gør, da den tred­je- se­e­de­de skot­te An­dy Mur­ray for øj­ne­ne af blandt an­dre den en­gel­ske prins Wil­li­am og fod­bold- iko­net David Beck­ham vandt 6- 4, 7- 5, 6- 4 over use­e­de­de Va­sek Po­spi­sil fra Ca­na­da.

» Han ser­ve­de fint, men jeg spil­le­de godt i dag. Det gjor­de det dog ik­ke nem­me­re, at kam­pen på grund af regn fle­re gan­ge blev af­brudt, kon­sta­te­re­de An­dy Mur­ray.

Ri­chard Gasquet – en over­ra­sken­de se­mi­fi­na­list. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.