Kent Ni­el­sen hen­ter AaB- top­sco­rer til OB

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

OB BE­KRÆF­TER,

at klub­ben har skre­vet en fem- årig kon­trakt med den 25- åri­ge an­gri­ber An­ders K. Ja­cob­sen, der i sid­ste sæ­son score­de 10 mål for AaB.

Skif­tet er gæl­den­de fra 1. ja­nu­ar 2016, og der­med hen­ter den nye OB- træ­ner Kent Ni­el­sen sin top­sco­rer fra sid­ste sæ­son med sig til Fyn.

» Det er en stærk til­gang, vi får. An­ders er en fy­sisk og tek­nisk stærk an­gri­ber, som ved, hvor må­let står, og han kan ind­gå i kom­bi­na­tio­ner og ska­be chan­cer på egen hånd. Sam­ti­dig har han sta­dig et stort ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le, « si­ger OBs sport­s­di­rek­tør Jes­per Hansen til klub­bens hjem­mesi­de.

An­gri­be­ren med det skar­pe øge­navn AK47 ser frem til at ven­de tilbage til OB, hvor han spil­le­de i 2007- 2010.

» Jeg er fynbo og OB- dreng, så på den må­de er jeg na­tur­lig­vis glad for skif­tet. Jeg har væ­ret og er glad for min tid i AaB, hvor jeg er ble­vet vist stor til­lid. Men jeg hav­de og­så en rig­tig god tid, se­ne­st jeg var i Oden­se, og med Kent Ni­el­sen som OB- træ­ner, var det blot end­nu et plus. Det var un­der Kent, at jeg fik mit gen­nem­brud, og det er en ud­vik­ling, jeg hå­ber, jeg kan fort­sæt­te i OB, « si­ger An­ders Ja­cob­sen, der har store for­vent­nin­ger til sit op­hold i den fyn­s­ke klub.

» OB har helt klart po­ten­ti­a­le til at væ­re et hold i den bed­ste halv­del, og jeg hå­ber, at jeg kan væ­re med til at op­nå det mål. Jeg har store for­vent­nin­ger til hol­det, « ly­der det fra den 25- åri­ge an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.