U21- pro­fil skif­ter til Bun­des­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

FC NORDSJÆLLAND HAR

solgt de­res 22- åri­ge of­fen­si­ve pro­fil, Uf­fe Bech, til Han­nover 96 i den ty­ske Bun­des­liga.

» Uf­fe skrev en lang kon­trakt, hvor pla­nen var, at han skul­le etab­le­re sig som en pro­fil i Alka Su­per­liga­en, og det har han gjort via flot ar­bej­de fra ham selv, træ­ner­ne og hans hold­kam­me­ra­ter. Han­nover er sam­ti­dig kom­met med et me­get at­trak­tivt til­bud, og der­for har vi valgt at sæl­ge Uf­fe Bech, så han kan få drøm­men om Bun­des­liga­en op­fyldt. « si­ger FC Nord­s­jæl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Al­lan K. Pe­der­sen, til klub­bens hjem­mesi­de.

Uf­fe Bech har skre­vet un­der på en kon­trakt, der lø­ber frem til som­me­ren 2019, og den dan­ske U21- lands­holds­spil­ler glæ­der sig til at spil­le i den bed­ste ty­ske liga.

» Jeg ser vir­ke­lig frem til ud­for­drin­gen ved at spil­le i Bun­des­liga­en og glæ­der mig til at læ­re mi­ne nye hold­kam­me­ra­ter at ken­de. Med Leon An­drea­sen har jeg jo al­le­re­de en lands­mand. Jeg an­kom­mer top- mo­ti­ve­ret til Han­nover, « si­ger Uf­fe Bech til Han­nover 96s hjem­mesi­de.

Uf­fe Bech får num­mer 17 i sin ty­ske klub. Han nå­e­de at spil­le 44 kam­pe og sco­re 14 mål i sin tid i FC Nordsjælland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.