DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

EU­RO­PA LEAGUE KVAL., KLOK­KEN 17: 30 DEBRECEN VIN­DER KAM­PEN

Med om­læg­nin­gen i Su­per­liga­en, er der he­le tre op­ryk­ke­re fra 1. di­vi­sion til den bed­ste ræk­ke, og spør­ger man Dan­ske Spil, så bli­ver op­hol­det på an­den klas­se en kort for­nø­jel­se for de to nedryk­ke­re Sil­ke­borg og FC Vestsjæl­land.

De to hold gi­ver så­le­des blot odds 1,20 og 1,40 på at en­de blandt de tre før­ste hvil­ket på godt dansk be­ty der, at de i føl­ge Dan­ske Spils od­ds­sæt­te­re skal dum­me sig ge­val­digt, hvis de ik­ke en­der blandt de tre bed­ste.

Den tred­je nedryk­ker skal fi ndes blandt de re­ste­ren­de hold, og her er Lyng­by gan­ske pæn fa­vo­rit til at lø­be med den plads, da de er at fi nde i odds 2,00 på en op­ryk­ning, mens ek­sem­pel­vis Vej­le er op­pe i fem gan­ge pen­ge­ne.

De to op­ryk­ke­re Hels­in­gør og Næst­ved vur­de­res tæt på chan­ce­lø­se i det spil med odds på hen­holds­vis 30 og 35.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.