4,00

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

På eff ek­tivt kon­tr­a­spil vandt Odd en im­po­ne­ren­de sejr på 3- 0 i Mol­d­ova, men de var be­stemt hel­ler ik­ke uhel­di­ge - for She­riff brænd­te fl ere gi­gant­chan­cer og ram­te og­så træ­vær­ket ved en en­kelt lej­lig­hed. Nu er der så re­tur­kamp i Nor­ge, og selv om det vir­ker me­get us­and­syn­ligt, at She­riff går vi­de­re, så skal de i hvert fald ik­ke væ­re chan­ce­lø­se på at vin­de kam­pen. Skul­le gæ­ster­ne fra Mol­d­ova sco­re, vil Odd sta­dig blot stå og for­sva­re fø­rin­gen, og be­dømt ud fra den før­ste kamp kan She­riff sag­tens vin­de re­tur­kam­pen, hvis de er lidt me­re eff ek­ti­ve.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.