2,30

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Ud­over TNS er det småt med kva­li­tets­hold i Wales, og Ba­la Town er be­stemt ik­ke af dem. Diff er­dan­ge var klart bedst i det før­ste op­gør, og selv om de alt­så ik­ke be­hø­ver at vin­de re­tur­kam­pen, bør de gø­re det al­li­ge­vel. I sid­ste sæ­son tab­te Bangor med 0- 8 sam­let til island­ske Stjar­nan, mens Abe­rystwyth røg ud med 0- 9 til ir­ske Cork, så de wa­li­si­ske hold har før slå­et op i ba­nen, hvis de først er rø­get ud og for blot to år si­den vi­ste Diff er­dan­ge gan­ske stor klas­se ved at slå Utrecht ud og træk­ke Trom­sø ud i straff es­parks­kon­kur­ren­ce. Fin pris på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.