1,85

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Det er ik­ke for­di, at hold fra Mon­te­ne­gro li­ge­frem er kendt for de­res ev­ne til at kæm­pe for æren, når er alt af­gjort. Ni gan­ge i hi­sto­ri­en har et hold fra Mon­te­ne­gro tabt før­ste kamp med tre el­ler me­re - og i syv af re­tur­kam­pe­ne har man så tabt med mindst to mål, og luk­ket ma­ge­lø­se 43 mål i de ni kam­pe. Alt er af­gjort her eft er 3- 0 i den før­ste kamp, hvor Debrecen do­mi­ne­re­de to­talt, og der­for lig­ger det og­så i kor­te­ne, at man vin­der igen. For to år si­den mød­te Sutjeskas by­s­børn fra Ce­lik og­så et un­garsk hold og tab­te den­gang med sam­let 1- 13. Spil 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.