Ope­ra­tion Slet Spo­re­ne

BT - - DEBAT -

VK- re­ge­rin­gen ar­bej­de­de ener­gisk på at for­hin­dre off ent­lig­hed i sit ar­bej­de. Ek­sem­pel­vis blev pa­pi­rer pist væk i da­væ­ren­de be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sens ( V) mi­ni­ste­ri­um. Det ske­te og­så i Sø­ren Ga­des ( V) tid som for­svars­mi­ni­ster (...) Så der er om ik­ke an­det en vis lo­gik i, at V- re­ge­rin­gen nu vil slet­te al­le spor eft er Irak- kom­mis­sio­nen.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.