Sæt stop for grund­skyl­den

BT - - DEBAT -

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der vil det klæ­de en min­dre­tals­re­ge­ring, der skal ope­re­re pri­mært på et bor­ger­ligt man­dat, og som er gå­et til valg på vækst og be­græns­ning af de of­fent­li­ge ud­gift er, at læg­ge en fast hånd på al­le skat­testig­nin­ger. I det ak­tu­el­le til­fæl­de ind­fø­re et mid­ler­ti­digt grund­skylds­stop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.