USA

BT - - NYHEDER -

Syd­stats­fl aget er en torn i øjet på man­ge ame­ri­ka­ne­re, og de kan nu glæ­de sig over, at det ik­ke læn­ge­re skal va­je ved re­ge­rings­byg­nin­gen i den ame­ri­kan­ske del­stat South Ca­ro­li­na. Del­sta­tens un­der­hus har med stem­mer­ne 94 for og 20 imod be­slut­tet, at det skal ned. Der­med mang­ler gu­ver­nør Nik­ki Ha­ley blot at un­der­skri­ve loven. De­bat­ten om syd­stats­fl aget blus­se­de op eft er mas­sa­kren i by­en Char­le­ston 17. ju­ni, hvor en hvid mand skød og dræb­te ni sor­te ame­ri­ka­ne­re i en kir­ke. Mo­ti­vet var ra­ci­stisk, og der blev si­den fun­det billeder på en hjem­mesi­de, som vi­ste ger­nings­man­den po­se­re med syd­stats­fl aget, mens han på an­dre brænd­te det ame­ri­kan­ske fl ag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.