SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en dri­ver nu på fem­te år sy­re­re fra hus og hjem. De ny­e­ste tal fra FNs fl ygt­nin­ge- agen­tur an­slår, at 4.013.000 men­ne­sker nu har kryd­set lan­dets græn­ser og er fl yg­tet ud af Sy­ri­en. Det gør det til den stør­ste strøm af fl ygt­nin­ge si­den 1992, hvor 4,6 mil­li­o­ner af­g­ha­ne­re fl yg­te­de fra de­res hjem­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.