USA

BT - - NYHEDER -

Det har væ­ret på vej et sty kke tid, men nu er det sik­kert og vist. Der bor nu fl ere af lat­i­na­me­ri­kansk af­stam­ning end tra­di­tio­nel­le hvi­de i den ame­ri­kan­ske del­stat Ca­li­for­ni­en, der er lan­dets mest fol­ke­ri­ge. Det vi­ser nye be­folk­nings­tal, skri­ver Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.