Dan­sker­ne sover me­re på ho­tel

BT - - NYHEDER -

Maj bød på pæn frem­gang for dan­ske ho­tel­ler, men hvor de dan­ske over­nat­nin­ger steg 5,9 pro­cent, gik an­tal­let af uden­land­ske over­nat­nin­ger blot frem med 2,3 pro­cent. Ty­ske, sven­ske og nor­ske turi­ster svig­te­de, men blev i høj grad er­stat­tet af be­sø­gen­de ik­ke mindst fra USA og Ki­na, som har glæ­de af den stær­ke dol­lar.

fandt po­li­ti­et ved fi ntæl­ling hos en cy­kel­hand­ler på Nør­re­bro i København. Det var en hen­ven­del­se ons­dag eft er­mid­dag fra en bor­ger, der hav­de set sin stjå­l­ne cy­kel hos den kø­ben­havn­ske cy­kel­hand­ler, som fi k po­li­ti­et til at ryk­ke ud. I 2015 har po­li­ti­et sat ek­stra fo­kus på ind­sat­sen mod hæ­le­ri og har gang i en ræk­ke eft er­forsk­nin­ger. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.