Fun­det død i mæl­ket­ank

BT - - NYHEDER -

Det var en ar­bejds­u­lyk­ke, der i går ko­ste­de en 39- årig land­mand li­vet på en gård i St­rel­lev nær Øl­god. Det fast­slår Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, eft er Ar­bejds­til­sy­net har un­der­søgt for­hol­de­ne. Iføl­ge po­li­ti­et ske­te ulyk­ken, da land­man­den un­der en in­spek­tion krav­le­de ned i går­dens stå­l­mæl­ket­ank. Da man­den be­fandt sig ne­de i tan­ken, star­te­de en au­to­ma­tisk rens­nings­pro­ces, som sprøjte­de sy­re og vand ind i tan­ken og dens rør­sy­stem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.