Der­for mis­se­de prins Joachim sin søns sko­le­af­slut­ning: Hob­by­en trak me­re

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

ROY­ALT

Den 15- åri­ge prins Ni­ko­lai måt­te nø­jes med sin pap­far, Martin Jør­gen­sen, da han var til af­slut­nings­fest på sin skole, Her­lufsholm Kostsko­le. Bå­de prins Joachim og gre­vin­de Ale­xan­dra blev væk - prins Joachim til for­del for sin hob­by.

I Nord­jyl­land brug­te prins Joachim i ste­det da­gen på buk­kej­agt med prins Hen­rik og kron­prins Fre­de­rik. De bo­e­de i den roy­a­le jagt­hyt­te i Trend og holdt om aft enen Sank­t­hans på stran­den sam­men med de lo­ka­le. Iføl­ge me­di­et Lo­kalt Ind­blik kom de tre roy­a­le til bå­lar­ran­ge­men­tet klok­ken 21, hvor de over­væ­re­de borg­me­ster Knud Kri­sten­sens bå­l­ta­le. Me­di­et for­kla­rer, at de sang med på Mid­som­mer­vi­sen, hil­ste og snak­ke­de med de frem­mød­te.

Prins Ni­ko­lai blev i ju­ni fær­dig med 10. klas­se på Her­lufsholm Kostsko­le i Næst­ved og har i det se­ne­ste år bo­et på sko­len. Tid­li­ge­re gik han i fol­ke­sko­le på Krebs’ Skole og bo­e­de med sin mor, gre­vin­de Ale­xan­dra, Martin Jør­gen­sen og lil­le­bror prins Fe­lix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.