’’

BT - - KULTUR - Ro­ger Dal­trey, for­san­ger om ’ Qu­adrop­he­nia’

Et tid­løst ud­sagn om ung­dom

Mods var de velklæd­te pil­le­mis­bru­ge­re, hvis man­tra var, at hvis du ser bed­re ud end din boss, så kan han ik­ke rø­re dig. Fjen­den var ’ The ro­ck­ers’, de læ­der­klæd­te, grea­sy ’ El­vis’- an­de­rum­per, hvor Mods gik i par­ka­co­ats, kør­te på Ves­pa- scoo­ters og hør­te Tam­la Mo­town. Og The Who, der bå­de hav­de melan­ko­li­en og vild­ska­ben. Som Towns­hend ud­tryk­te det, ’ kom­bi­na­tio­nen af det me­lo­di­ske og det eks­plo­si­ve.’

The Whos selv­de­struk­ti­ve stil op igen­nem 60er­ne er vel­do­ku­men­tet. Ver­ba­le og fy­si­ske slags­mål in­ter­nt, bå­de på og uden for sce­nen, de­struk­tion af hund­re­vis af Fen­der- gu­i­ta­rer og trom­me­sæt, spræng­stof i trom­me­sæt­tet, der sprang på sce­nen, og ge­ne­relt en van­v­t­tig ka­mi­ka­ze­kurs,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.