Grea­se

BT - - TV- GUIDE -

Den smuk­ke au­stra­li­er San­dy Ols­son ( Oli­via Newton- Jo­hn) er kæ­re­ste med den se­je Dan­ny Zuko ( Jo­hn Tra­vol­ta). Eft er en lang som­mer­fe­rie på stran­den med ro­man­tik og amor­i­ner i luft en be­gyn­der de beg­ge på den sam­me skole. Her fi nder San­dy ud af, at Dan­ny er le­de­ren af en dren­ge­ban­de - og plud­se­lig er han ik­ke læn­ge­re den sam­me fyr, som hun kend­te fra stran­den, men en rå bør­ste, der ik­ke kun har én pi­ge i fol­den. Klas­sisk og kitsch ame­ri­kansk mu­si­cal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.