Årets stør­ste ten­nis­fi na­le

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: EPA

Den pre­sti­ge­fyld­te Wim­b­ledon- tur­ne­ring er ved at væ­re ved vejs en­de, og det er ble­vet tid til fi na­ler­ne. Lør­dag skal der spil­les fi na­ler i da­mesing­le, da­medoub­le og her­redoub­le, og søn­dag er her­re­sing­le og mix­doub­le på pro­gram­met. Grand Slam­fi na­ler­ne by­der oft e på bå­de store over­ra­skel­ser og su­veræ­ne fa­vo­rit­sej­re, så det bli­ver stort at se, hvad der vil præ­ge det­te års fi na­ler. Med dan­ske øj­ne er der ik­ke så me­get at kom­me eft er. Så­le­des er bå­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og de an- dre dan­ske del­ta­ge­re ude af tur­ne­rin­gen. TV3 Sport 1 lør­dag og søn­dag 14.00 ’ Wim­b­ledon fi na­ler’

Ame­ri­kansk Se­re­na Wil­li­ams er som sæd­van­ligt én af Wim­b­ledon- fa­vo­rit­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.