Bar­ske bak­ker

BT - - TV -

Eft er fl ere etaper, der har lig­get godt til sprin­ter­ne, by­der 8. eta­pes 181,5 km fra Ren­nes til Mûr- de- Bre­tag­ne på go­de mu­lig­he­der for de ryt­te­re, der ik­ke ud­gør den store fa­re i klas­se­men­tet. Eta­pen har fl ere stig­nin­ger un­der­vejs og en­der på Mûr- de- Bre­tag­ne - et sted, der bl. a. by­der på to ki­lo­me­ters op­kør­sel med en stig­nings­pro­cent på 6,9. Tour de Fran­ce TV 2: 14.10

Yu Yuri Or­lov star­te­de i det små med d at t sæl­gel vå­ben til den lo­ka­le ma­fi a, men der var fl ere pen­ge at hen­te i krigszo­ner­ne rundt om i ver­den, så han be­gyn­der at sæl­ge vå­ben til gu­e­ril­la­op­rø­re­re og dik­ta­to­rer. Eft er Den Kol­de Krig står Sov­je­tu­ni­o­nen med en mas­se vå­ben, de ik­ke læn­ge­re skal bru­ge, og Yuri slår til. Det gør ham til en rig mand, men sam­ti­dig jag­tes han af en for­bundsa­gent, der ik­ke gi­ver op så let. Lord of War TV3+: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.