Kamp for li­vet

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Al­le dyr kæm­per for li­vet fra det se­kund, de bli­ver født. De kæm­per for de­res fa­mi­lie og mod de­res fj en­der. De kæm­per for at fi nde mad og sik­ker­hed i et barskt mil­jø, og de er tvun­get til at over­le­ve i den vil­de na­tur, der kan væ­re li­ge så smuk og far­lig som li­vet selv. Over­gan­gen fra barn til vok­sen er svær, og ud­for­drin­ger­ne stop­per ik­ke der. Dy­re­nes ver­den DR1: 19.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.