Na­tur- top­mø­de

BT - - TV -

To af ver­dens stør­ste per­son­lig­he­der, præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma og David At­ten­bor­ough, mød­tes i maj 2015 i Det Hvi­de Hus til en ind­gå­en­de snak om klo­dens til­stand, be­folk­nings­pro­ble­mer, kli­ma­for­an­drin­ger og hvil­ke om­rå­der, der bør sat­ses på for at sik­re frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ners over­le­vel­se på Jor­den. Oba­ma mø­der David At­ten­bor­ough TV 2: 22.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.